> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.03.2023

 

О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н

 

 На основание чл. 14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21 , чл.26 и чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1160/23.02.2023г. , Решение № 1161/23.02.2023г. Решение № 1163/23.02.2023 г. и Решение № 1164/23.02.2023 г.на Общински съвет – Смолян.

О Б Я В Я В А

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл