> Начало > Саниране на жилищни сгради > ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ Ж

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НПВУ

19.01.2023

На 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247 на Община Смолян, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Насоките за кандидатстване, както и приложенията към тях, може да намерите на интернет страницата на Община Смолян, раздел „Саниране на жилищни сгради“  на линк (smolyan.bg) и сайта на ИСУН2020 ИСУН 2020 (government.bg)

Заповядайте!

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на община Смолян