> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.01.2023

О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н

 

На основание чл. 14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.26 и чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1059/30.12.2022 г., Решение № 1039/24.11.2022 г.,Решение № 1058/30.12.2022 г. и Решение № 729 /27.01.2022 г.на Общински съвет – Смолян


О Б Я В Я В А

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл