> Начало > Саниране на жилищни сгради > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЕТАП 1

05.01.2023

Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските администрации.

Гражданите могат да се обръщат към община Смолян, която ще бъде водещ партньор при изпълнението на проектите и с която сдруженията на собствениците ще сключват партньорско споразумение.

Лица за контакт от Община Смолян:

ИМЕ ТЕЛЕФОН ЕЛ.ПОЩА
Милена Пенчева 0301 67612 [email protected]
Мария Боготлиева 0301 67622 [email protected]
Венета Заимова 0301 67622 [email protected]
Ефтима Петкова 0301 62357 [email protected]

 

Приемно време за консултации на място в сградата на общинска администрация Смолян:

Всеки работен ден от 14.00 – 16.00 ч. в приемната при централния вход на сградата (срещу приемна Обреден дом).

Община Смолян ще публикува актуална информация относно кандидатстването на официалната си интернет страница.