> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

22.11.2022

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКПМДС и Заповед №ЧР01-1660/21.11.2022г.на кмета на Община Смолян,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“, Длъжностно ниво по КДА – Ръководно ниво 6Б.

С пълния текст на Обявлението можете да се запознаете в прикачения PDF файл