> Начало > Устройство на територията > ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН – ГРАФИЧНА ЧАСТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН – ГРАФИЧНА ЧАСТ

Схемите на ОУП може да изтеглите от прикачените файлове:

JPG Файл - ОУПО – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЧАСТ I

JPG Файл - ОУПО – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЧАСТ II