> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗОС

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗОС

18.11.2022

Обявление за предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 15 до о.т. 18 в кв. 2 по плана на к. к. Пампорово к-я «Студенец».

С пълния текст на Обявлението можете да се запознаете в прикачения PDF файл