> Начало > Обяви и съобщения > ПРОТОКОЛ ЗА АКТУАЛНИЯ СЛОЙ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2

ПРОТОКОЛ ЗА АКТУАЛНИЯ СЛОЙ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2

29.09.2022

Протокол за актуалния слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. За критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, за определяне годишните наемни цени за периода на наемане на разпределените с протоколите по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян.