> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

26.09.2022

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.27 и чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение №961/25.08.2022г. и Решение № 1125/04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян


ОБЯВЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.


С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл