> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля > ПРЕДВАРИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОС

ПРЕДВАРИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

01.08.2022

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. , община Смолян обявява списък по входящ номер на заявленията подадени за участие, класирани по критерии за допустимост.
По проекта ще бъдат финансирани над 2800 домакинства, на които ще бъдат доставени нови отоплителни уреди.

Предварителното класиране можете да изтеглите от прикачения PDF файл.

Пресцентър на община Смолян