> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

12.08.2022

Уважаеми съграждани,

Предвид високите дневни температури и възникналите пожари на територията на страната, Ви призовавам да имате отговорно поведение сред природата и в местата на открито и да спазвате основните правила за пожарна безопасност.

За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:

  • да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в частните дворове, като огнището бъде обезопасено, а след ползване огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък;
  • да не се допуска изхвърлянето на фасове от балкони, както и от автомобили или туристи в близост до горски и земеделски площи;
    • да преустановят дейности с уреди, машини и съоръжения, с които има вероятност да предизвикат искрене и запалване на суха растителност;
  • да не се допуска паленето на стърнища и растителни отпадъци;
  • да не се изхвърлят стъклени бутилки, които могат да имат ефект на лупа;

Обръщаме се към всички собственици на имоти и ползватели на земеделски земи, вилни зони, ловци, туристи, пастири, горски работници и кметовете на населените места да бъдат внимателни и с дейността си да не допускат запалвания на територията на община Смолян.
Нека не забравяме, че основна причина за възникване на пожари е човешката небрежност.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян