> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН

09.08.2022

 

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – СМОЛЯН ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл. 69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри въз основа на подадените от Вас декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 год. за следните землища в община Смолян:

 1. гр. Смолян ;
 2. с. Широка Лъка;
 3. с. Орешец;
 4. с. Стража;
 5. с .Турян;
 6. с. Могилица;
 7. с. Момчиловци;
 8. с. Селище;
 9. с. Мугла;
 10. с. Стойките;
 11. с. Кутела;
 12. с. Търън;
 13. с. Виево;
 14. с. Смилян;
 15. с. Полковник Серафимово;
 16. с. Кремене ;

Предварителните регистри могат да бъдат видяни в деловодството на Общинска служба по земеделие – Смолян, както и в кметствата на изредените населени места.

PDF Файл - ЗАПОВЕД №РД-04-59 от 05.08.2022 г.

PDF Файл - График на първите заседанията на комисиите по чл.37 в, ал.1 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Началник на ОСЗ гр. Смолян
Боряна Цочева