> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

29.07.2022

ОБЩИНА СМОЛЯН
адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12

 

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед №ЧР02- 316/28.07.2022 г. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. ФАТОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН


С пълния текст на обявлението можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Обявление

Документ за изтегляне PDF файл - Приложение №1 - Декларация