> Начало > Конкурси и обяви за работа > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.06.2022

 

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКПМДС и Заповед №ЧР01-0700/13.06.2022г.на кмета на Община Смолян,


 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“ Длъжностно ниво по КДА – Ръководно ниво 6Б

 

С пълния текст можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Обявление

Документ за изтегляне:

WORD формат - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 - Заявление за участие в конкурс

WORD формат - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

Орган по назначаване

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян