> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0540 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0540 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.06.2022

Заповед №РД-0540 от 07.06.2022 г., на Кмета на община Смолян, във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“.