> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0523 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0523 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.06.2022

Заповед №РД-0523 от 03.06.2022 г., на Кмета на община Смолян във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“.