> Начало > Конкурси и обяви за работа > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН"

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН"

25.05.2022

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Смолян“ по Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, община Смолян обявява прием на документи за следната позиция: КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР.

С пълния текст на Обявлението можете да се запознаете в прикачения PDF Файл.

Документи за кандидатстване:

WORD Файл - Заявление

WORD Файл - Автобиография

PDF Файл - Декларация за съгласие във връзка с обработване на личните данни

www.eufunds.bg 
Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР, „Патронажна грижа + в община Смолян“,
Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01