> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.05.2022

На 21.05.2022 год. от 11.00 ч. на адрес: гр. Смолян, ресторант Рибката, Свилен Ис. Пенчеджиев, ще проведе обществено обсъждане относно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I - за Озеленяване и детска площадка с образуване на УПИ за жилищно застрояване в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.