> Начало > Обяви и съобщения > ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 6 ОТ ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 6 ОТ ЗСПЗЗ

03.05.2022

С Решение № 726/27.01.2022 година на Общински съвет - Смолян са определени цените за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за декар площ от общинския поземлен фонд за всички землища от Община Смолян.

С пълния текст на Протокол по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян можете да се запознаете в прикачения PDF Файл.