> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.05.2022

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 643/29.04.2022г. „Ваканционно селище”, в ПИ №46.020, в м. „Св. Дух“ и ПИ №46.029, в м. „Хаджийското“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39309


Николай Мелемов
Кмет на община Смолян