> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.04.2022

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 14 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.26 и чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 830/31.03.2022 г. на Общински съвет – Смолян

ОБЯВЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.


С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл