> Начало > Радио > ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО СМОЛЯН

ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО СМОЛЯН

11.03.2013

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.7 ОТ ЗРТ

 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН

със седалище: гр.Смолян, област Смолян

адрес на управление: бул. "България" №12

e-mail: [email protected]

web: www.smolyan.bg

Телефон: +359/301/626-62

Факс: +359/301/624-26

 

КАБЕЛНО РАДИО СМОЛЯН

със седалище: гр.Смолян,  сградата на община Смолян

e-mail: [email protected]  

Телефон: 0301/62911

 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

със седалище: гр.София

адрес на управление: бул. "Шипченски проход"  №69 

тел: 02 / 970 88 10

факс: 02 / 973 37 69

e-mail: [email protected]

интернет страница: www.cem.bg