> Начало > Енергийна ефективност > ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

15.12.2021

PDF Файл - Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ