> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2021

Във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците, на заинтересованите лица се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, възможност за отправяне на предложения и становища по проект на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“.
Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Община Смолян, бул. "България" № 12 или на следния e-mail адрес: [email protected].

С проекта на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“., можете да се запознаете в прикачения PDF файл.

 

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Дата на публикуване: 10.01.2022 г.

Със справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществено обсъждане на проекта на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“, може да се запознаете в прикачения PDF Файл.


 

 

Николай Мелемов
Кмет в община Смолян