> Начало > Проекти > AGORA-DEMOCRATIC VALUES & CULTURE IN EUROPE

AGORA-DEMOCRATIC VALUES & CULTURE IN EUROPE

Проектът е насочен основно към младежите, като дейностите предвиждат провеждането на семинари, на т.нар. „стуктуриран диалог“, на АГОРА - дебат на обществени места, посредством които младите хора от партньорските общини ще навлязат в темите за европейските права, европейската идентичност и активното участие, запознавайки се с демократичните процеси и политики и срещайки се с хората, които взимат политическите решения. Така проектът изпълнява основната цел на Програма „Европа за гражданите“ за насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за демократично участие на ниво Европейски съюз на младите хора. Дейностите по проекта ще предоставят на младежите по-добро разбиране за ценностите на Съюза и за своите права. Социална и междукултурна ангажираност на ниво ЕС също така се постига чрез включване на разнородни целеви групи и на младежи от различни националности.

Повече информация може да прочетете на страницата на проекта.