СЪОБЩЕНИЕ

13.10.2021

Община Смолян напомня, че срокът за подаване на Заявление – Декларация по Образец относно Приложение №1 /бр. съдове/ съгласно чл.22 ал.1 т.2, Приложение №1а /незастроени урегулирани имоти и незавършено строителство/ съгласно чл.23 ал.1 и ал.2 и Приложение №1б /жилищни и нежилищни имоти, които не се ползват през течението на годината/ съгласно чл.23 ал.3 т.1 от Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян е до 31.10.2021 г.