> Начало > Конкурси и обяви за работа > КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

04.10.2021

  

 КЛАСИРАНЕ

на кандидатите за подбор на персонал на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян, за длъжноститe „Огняр/поддръжка“ и „Психолог“


В съответствие с Процедурата за подбор на персонал на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян, Комисия, назначена със Заповед № ПП-11-4/23.09.2021 г. на Кмета на Община Смолян, на база проведената документална проверка и интервю с допуснатите кандидати за горепосочените длъжности и въз основа на получената крайна оценка.


С повече информация за класираните кандидати можете да се запознаете от прикачения PDF файл. 

PDF Файл - Класиране на кандидатите за подбор на персонал на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян, за длъжноститe „Огняр/поддръжка“ и „Психолог“.