УВЕДОМЛЕНИЕ

04.10.2021

   

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Поради служебна ангажираност на председателя на Комисия, назначена със Заповед № ПП-11-4/23.09.2021. г. на Кмета на община Смолян за осъществяване на подбор на персонал в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян, интервюто за заемане на длъжността „Шофьор“ ще се проведе на 08.10.2021 г. от 14,00 часа в зала 211, ет. 2 на общинска администрация – Смолян.

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ