> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.10.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ II-Озеленяване и на част от УПИ I-Озеленяване в кв.100 с образуване на нов УПИ за жилищно строителство по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от Димитър В. Бочуков на 25.10.2021 год. от 13.00 часа на адрес: гр. Смолян, бул. “България “№18, ет.1, стая 105.