> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.10.2021

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21и чл.26, чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 781/29.03.2018 г., Решение № 586/29.07.2021 г.,


ОБЯВЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.


С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Публични търгове