> Начало > Конкурси и обяви за работа > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

05.10.2021

Община Смолян обявява прием на документи за позицията „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ по Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР, Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“.

Услугата ще се предоставя до 17.07.2022 година.


С пълния текст на обявата и необходимите документи за кандидатстване можете да се запознаете в прикачените файлове.

PDF Файл - Обява

WORD Файл - Заявление за кандидатстване за длъжността

WORD Файл - Автобиография

PDF Файл - Декларация за съгласие във връзка с обработване на личните данни