> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

01.10.2021

С всички Заповеди можете да се запознаете на следния линк: Устройство на територия - Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ