> Начало > Конкурси и обяви за работа > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС

01.10.2021

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. „България” 12, тел. 0301/ 62662, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията и моя Заповед № РД-0967/27.09.2021г.,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен архитект“ в Общинска администрация Смолян


С пълния текст на обявлението и необходимите документи за кандидатстване можете да се запознаете в прикачените файлове.

PDF Файл - Обявление 

WORD Файл - Бланка Декларация

WORD Файл - Бланка Заявление за конкурс