> Начало > Конкурси и обяви за работа > КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

15.09.2021

 

 КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите за подбор на персонал на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян, за следните длъжности: Ръководител на Дневен център – 1 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Социален работник – 2 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Медицинска сестра - 2 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Трудотерапевт - 2 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Санитар-хигиенист - 2 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Болногледач - 2 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Психолог - 1 щ. бр. на непълно работно време (4 часа); Рехабилитатор/кинезитерапевт/ ерготерапевт - 1 щ. бр. на пълно работно време (8 часа); Логопед - 1 щ. бр. на непълно работно време (2 часа)

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян, Комисия, назначена със Заповед № ПП-11-2/26.08.2021 г. на Кмета на Община Смолян, на база проведената документална проверка и интервю с допуснатите кандидати за горепосочените длъжности и въз основа на получената крайна оценка.


С повече информация за класираните кандидати можете да се запознаете от прикачения pdf файл. 

PDF Файл - Класиране на на кандидатите за подбор на персонал на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян.