> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

10.09.2021

 

График за вторите /и при необходимост, третите/ заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в изпълнение на чл. 72 б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ за служебно разпределяне или приемане на сключените доброволни споразумения между собственици или ползватели на ниви, подали заявления на основание чл.37 б, ал.3 от ЗСПЗЗ за календарната 2021/2022 на територията на община Смолян.


С пълния текст на Съобщението от ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН можете да се запознаете в прикачения PDF файл: График заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ