> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.09.2021

На основание чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.1 и чл. 68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №590/29.07.2021г. на Общински съвет Смолян

ОБЯВЯВА

Публичeн търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.


С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения файл: PDF Файл - Публичeн търг с тайно наддаване