> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.02.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА С

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.02.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

01.02.2013

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че на 15 февруари 2013 г. от 17.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на:

  • Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян
  • Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян;
  • Отчет на бюджета на Община Смолян за 2012 година
  • Проект за бюджет на  Община Смолян за 2013 година

 

Каним Ви да вземете участие в общественото обсъждане.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НАРЕДБА ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

НАРЕДБА - ТАКСИ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ТАКСИ 2013

 

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012г.

ОТЧЕТ 2012г.

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013г.

ПРОЕКТ НА РАЗЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2013г.

ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ 2013г.

СПРАВКА РАЗХОДИ 2013г.