> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

26.07.2021

На основание чл.62 а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ Георги Д. Касабаджаков, ще проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на УПИ II-озеленяване и гаражи с обособяване на нов УПИ за производствени нужди в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Общественото обсъждане ще се проведе от 18.00 часа на 09.08.2021 г. в гр.Смолян, кв.Устово, ул. Тракия-Пазара, снек бар „Катерини“