> Начало > Обяви и съобщения > ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

14.07.2021

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2021-2022 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ.

С пълния текст на Протокола можете да се запознаете в прикачения файл:

PDF Файл - ПРОТОКОЛ