> Начало > Избори за народни представители - 11 юли 2021г. > УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са определени следните избирателни секции в гр. Смолян:

 

 

 

  • гр. Смолян, кв. Смолян – избирателна секция № 22 31 00 016 – Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5;
  • гр. Смолян, кв. Райково – избирателна секция № 22 31 00 024 – Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18;
  • гр. Смолян, кв. Устово – избирателна секция № 22 31 00 029 – Читалище „Кирил Маджаров - 1866”, ул. „Медникарска” № 1;
  • с. Момчиловци – избирателна секция № 22 31 00 046 – Читалище „Светлина - 1925”, І-ви етаж, Туристически информационен център, ул. „Елица” № 7;
  • с. Смилян – избирателна секция № 22 31 00 069 – Читалище „Асен Златаров -1927”, ул. „Бреза” № 18.

Допълнителното предназначение на тези избирателни секции (както и входовете на сградите с такива секции) ще бъде обозначено с табели и знаци, съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централна избирателна комисия.

Освен в посочените по-горе избирателни секции, на основание чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс Ви информираме, че „хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция”.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки:

  • за с. Момчиловци на тел.: 0885 660 145;
  • за с. Смилян на тел.: 0882 070 914;
  • за гр. Смолян в общинската администрация на телефони: 0301/67 640, 0886 178 940 и 0879 903 564, или на адрес: Община Смолян, ул. „България” № 12, (до техническия екип за изборите) или чрез електронно заявление до Кмета на община Смолян на адрес: [email protected].

Преди деня на изборите от 05.07.2021 г. (понеделник) до 09.07.2021 г. (петък) от 08.30 ч. до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка за ползване на специализирания транспорт в изборния ден на 11 юли 2021 г.

В деня на изборите на 11 юли 2021 г., заявки ще се приемат от 7.00 ч. до 17.00 ч. за гр. Смолян, а за с. Момчиловци и с. Смилян от 7.00 ч. до 13.00 ч.
При направена заявка, от общината ще се осигури по график безплатен специализиран транспорт за всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването от дома им до избирателната секция и обратно.

Телефони за заявки: за гр. СМОЛЯН - 0301/67 640, 0886 178 940 и 0879 903 564, а за с. МОМЧИЛОВЦИ на тел.: 0885 660 145 и за с. СМИЛЯН на тел.: 0882 070 914.

Начин на гласуване:
Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, който гласува в избрана от него секция или в секция със специално предназначение, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Гласуване с придружител:
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

ИЗБИРАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК/НЕЛК.
При гласуването СИК отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя трите имена и ЕГН на придружителя. Придружителят не се подписва в избирателния списък. Данните на придружителя се вписват и в Списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-НС). След гласуването придружителят се подписва само в този списък и получава документа си за самоличност.
Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
Избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Придружителят удостоверява самоличността си с лична карта.

Не могат да бъдат придружители следните категории лица: кандидат, член на СИК, представител на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, застъпник, наблюдател и анкетьор.