> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО

16.06.2021

 

Уважаеми граждани,
На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства е издадено разрешително №563/07.06.2021г на „БКС“ЕООД, гр.Смолян, с цел: „Проучване на строителни материали –подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства“, намиращ се в местност „Селище“, землището на с.Селище, община Смолян, област Смолян.

Искания и възражения по смисъла на чл.2, ал.(1), т.5 от Закона за подземните богатствата могат да се подават на адрес:

Гр.София
Ул. „Триадица“ №8
Министерство на енергетиката
Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“

С РАЗРЕШЕНИЕ №563 от 07.06.2021 г.  можете да се запознаете в прикачения файл.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН