> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №1 OT 15.06.2021 Г.

РЕШЕНИЕ №1 OT 15.06.2021 Г.

16.06.2021

На 15.06.2021 г. се проведе първото заседание за 2021 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов – Секретар на Община Смолян – присъствал

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов – директор на дирекция ПНО – отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Семерджиева – Председател на Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет – Смолян - - не присъствала;
  2. д-р Димитър Делчев – Лекар- акушер-гинеколог в МБАЛ – АД гр. Смолян-присъствал;
  3. д-р Сийка Йочева– Член на Постоянната комисия ва ЗСДОККВМС в Общински съвет – Смолян - присъствала;
  4. Мария Караиванова – Координатор към Фондация „Искам бебе”- присъствала;
  5. Любка Бадева - Танчева – Главен експерт в Дирекция „ХД”- присъствала:

назначена със Заповед № РД-0551/12.06.2020 г. от Кмета на Община Смолян – Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 1/едно/ семейство и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:

  1. Заявление с вх.ДЛ003442 от 12.04.2021г. одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000,00 лв.


МОМЧИЛ НИКОЛОВ
Председател на постоянната Комисия по
Ин Витро към Община Смолян и
Секретар на Община Смолян