> Начало > Обяви и съобщения > УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

03.06.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН


Относно: Получено писмо от „ЕВН България Електроразпределение“ АД, КЕЦ Смолян, в Общинска администрация Смолян, с вх. № ДЛ004707/28.05.2021г., във връзка с изискванията на чл. 67 от Закона за горите, чл. 765 от Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, Нардба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, както и §26 ПЗР на Закона за енергетиката

В тази връзка, Община Смолян, уведомява собствениците на поземлени имоти, че „ЕВН България Електроразпределение“ АД, КЕЦ Смолян предвижда през 2021 г. дейности по изсичане на храсти и дървета в просеката за преминаване по електропроводи 20кV, през частни имоти в землищата:

гр. Смолян гр. Смолян - Хубча с. Бостина
с. Виево с. Кутела с. Левочево
с. Момчиловци с. Момчиловци - Хубча с. Петково
с. Славейно с. Смилян с. Соколовци
с. Стража с. Чокманово