> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

12.05.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, ЕТ “Ясен Маджаров“ и „Радиол-М“ ООД, уведомяват заинтересуваните лица, че ще бъде проведена процедура по промяна предназначението на УПИ VI - Озеленяване, отреден за част от ПИ 67653.926.394, в кв.96 по действащия ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, кв. Устово, чрез преотреждане за производствени и дървопреработващи дейности .
Общественото обсъждане ще се проведе от 13.00 часа на 20.05.2021 год., гр. Смолян, Нов Бизнес Център, ет.2.