> Начало > Обяви и съобщения > ПРОТОКОЛ ЧЛ. 37 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ ЧЛ. 37 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ

29.04.2021

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН


С пълния текст на Протокола можете да се запознаете от прикачения файл - PDF ПРОТОКОЛ ЧЛ. 37 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ