> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0458 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0458 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

ЗАПОВЕД №РД-0458 от 28.04.2021 г., на Кмета на община Смолян за въвеждане временна организация на движението на територията на община Смолян, съгласно одобрен проект за временна организация и безопасност на движението за улиците на територията на град на основание становище на Сектор „Пътна полиция“- ОД МВР Смолян с Рег.№105800-254 /15.01.2021 г. в частта му за ул.”Коста Аврамиков” и заявление от ДЗЗД „Пашмакли” с вх. № ОС000508/28.02.2021 г.