> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-240/16.04.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-240/16.04.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

21.04.2021

Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г.