> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 272

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 272

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ I-1691 с преотреждане на същият в УПИ I-279 за сграда със смесено предназначение в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3.0 в кв.159, по плана на гр.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 272