> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2232

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2232

08.04.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХI-934 за жилищни нужди и хотел /за ПИ с идентификатор 67653.917.934/ с преотреждане на същият в УПИ ХХI-934 за жилищни нужди, търговия и обществено обслужващи дейности в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 30%, плътност -70%, кинт 2.0 в кв.221 по плана на гр.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2232