> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-66/30.03.2022 Г.

ЗАПОВЕД № РД-01-66/30.03.2022 Г.

01.04.2021

 ЗАПОВЕД №РД-01-66/30.03.2021 г. на директора на РЗИ Смолян, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян.